o výstavě

V souladu s koncepcí projektu ORBIS PICTUS PLAY je navržena expozice Magické Vikýře PLAY
pro Galerii Malostranské besedy.

Výstava Magické Vikýře PLAY je umělecky koncipována Petrem Niklem. Interaktivní expozice Magické Vikýře PLAY představuje v první fázi vybrané objekty z inventáře dlouhodobého vývojového projektu Orbis Pictus PLAY, rozšířené o další zapůjčené nástroje ze Zlínského zámku. Komplex je znovu instalován jako živý organismus, vedoucí dialog s historickým prostorem renesančního krovu. Maximálně přitom využívá jeho světelné i akustické možnosti.

Expozici Magické Vikýře Play bude doprovázet cyklus večerních koncertů.

Výstava je určena návštěvníkům bez rozdílu věku. Nabízí jim aktivní tvůrčí prostředí, plné překvapení, sebereflexe, imaginace a spoluhry. Malostranská beseda se tak opět stává ještě více okem i uchem Malostranského náměstí.

Interaktivní výstava Magické Vikýře Play navazuje na velmi oblíbené a hojně navštívené Vikýře PLAY,
které v Malostranské besedě v roce 2013 vidělo téměř 50.000 návštěvníků.

partneři výstavy

Magické vikýře 2017