pro školy

Vážení pedagogové, přátelé interaktivity,
dovolujeme si Vám nabídnout návštevu nové interaktivní výstavy Magické Vikýře Play v Malostranské besedě. Přijďte rozvíjet tvořivost, hravost a fantazii svou a svých žáku díky mnoha zvukovým,
optickým a kinetickým nástrojům. Všech objektu se můžete dotýkat, zkoušet, bádat i ozvučovat.
Výstava je pokračováním mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS
PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových, který umělecky koncipuje Petr Nikl ve
spolupráci s dalšími výtvarníky. Výstava Magické Vikýře Play tak navazuje na úspěch a oblibu
výstavy Vikýře PLAY v Malostranské besedě z roku 2013 a také na Bránu do světa tvořivé lidské
fantazie, Labyrint světla, Leporelohru, a PLAY inspirovaných dílem humanistického myslitele
Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.
V expozici Magické Vikýře PLAY je možné tvůrčím způsobem doplnit běžnou výuku hudební
a výtvarné výchovy, ale i fyziky (optika, akustika) nebo historie.

Výstava začíná 3. března 2017 a potrvá do 30. června 2017
Otevírací doba: 10.00 –18.00 hod. (pro školní skupiny od 9.00 hod.)
Vstupné pro školní skupinu: 60 Kč / dítě, učitelský doprovod ZDARMA.
Skupina max. 30 osob.

Rezervace: Z důvodu omezené kapacity výstavních prostor prosíme o rezervaci konkrétního
data a času návštevy školních skupin na www.supersaas.cz/schedule/MagickeVikyrePlay.

Prosíme, dodržujte Vámi zvolený čas rezervace, umožníte tím plynulý přístup návštěvníků k pokladně,
šatně atd. V případě, že se nebudete moci dostavit, prosíme o neprodlené zrušení rezervace na
skoly@magickevikyre.cz.
Děkujeme.
Zdraví a na viděnou se teší
Magické Vikýře Play

 
 

Magické vikýře 2017